Redovna godišnja skupština 20. veljače 2024. godine

Dragi članovi,

 Temeljem Odluke predsjedništva PK ‟Scout” donesene  na  sjednici predsjedništva održanoj 16. siječnja 2024. i temeljem Statuta PK ‟Scout”, čl.21., pozivamo vas na Redovnu godišnju skupštinu Planinarskog kluba ”SCOUT“ koja će se održati u utorak 20. veljače 2024. godine s početkom u 20:00 sati u Samoboru, Josipa Komparea 5.

 

DNEVNI RED

 

1.Otvaranje Skupštine i pozdravni govor;

2. Izbor radnih tijela:

– Zapisničara i dva supotpisnika zapisnika,

– Verifikacijska komisija,

 3. Usvajanje Dnevnog reda,

4. Izvješća:

Verifikacijske komisije,

Izvještaj o radu PK ‟Scout” za 2023. godine,

Financijski izvještaj za 2023. godine,

Izvještaj o Samoborskom scoutskom putu SSP za 2023. godinu,

Izvještaj o Scoutsko planinarskom centru Koretići u 2023. godini,

Nadzornog odbora,

Suda časti

5. Rasprava po iznijetima izvješćima, te njihovo usvajanje;

6. Prijedlog Plana rada i izleta za 2024. godinu;

7. Rasprava i usvajanje Plana rada i izleta za 2024. godinu;

Razno.

 

Veselimo se susretu!

 Predsjedništvo PK ‟Scout”