Izlet na Srednji Velebit u srijedu 05.8.2020.

U srijedu 05.8.2020. Srećko vodi planinarski izlet na Srednji Velebit na vrhove Velinac (965 m) i Kiza (1278 m).

Predviđena satnica hodanja je cca 7 sati laganog hoda.

Okupljanje ispred Scouta, Josipa Komparea 5, Samobor

Polazak u 6:00 sati.

Svi zainteresirani za izlet mogu dobiti detaljne informacije i prijaviti se Srećku na broj 098 310 808.