Radna akcija na Koretićima 9.-10. 4.2016.

RADNA AKCIJA NA KORETIĆIMA ODRŽAT ĆE SE 10.4.2016.

OVISNO O VREMENSKIM PRILIKAMA, POSTOJI MOGUĆNOST ODLASKA NA KORETICE I U SUBOTU 9.4.2016.

PRIJAVE I INFORMACIJE KOD SREĆKA NA TELEFON 098 310 808.