Izlet u BiH na Cincar, Šator i Tušnicu

Cincar 2006m, Šator 1872m i Tušnica 1697m su planine zapadne Bosne i Hercegovine, svaka za sebe s posebnom pričom – legendom koje će vam ispričati Valentina na svakom od vrhova.

PLAN IZLETA:

6.6.2014. Okupljanje u Scout Clubu, Josipa Komparea 5, Samobor, u 16.00 sati i polazak prema Rujanima i rezidenciji Kalaica gdje ćemo biti smješteni, očekivani dolazak oko 21.00 sat.

7.6.2014. Ustajanje u 7.00 sati i polazak prema selu Kablić i dalje prema planinarskom domu Kruzi od kojeg počinje naša kružna tura na vrh Cincar u trajanju od 3 sata. U Kruzi ručamo, nakon ručka se spuštamo prema magistralnoj cesti i nastavljamo u smjeru Grahova. Skrećemo prema selu Peulja i nastavljamo prema motelu Runolist na Šatorskom jezeru. Od Šatorskog jezera kreće naš uspon na Šator od sat i pol, s povratkom na jezero dva i pol sata. Temperatura vode Šatorskog jezera je oko 16 stupnjeva pa je moguće i kupanje… Povratak u Rujane i rezidenciju Kalaica, večera – dogovor!

8.6.2014. Ustajanje u 7.00 sati, pakiranje i polazak prema Golinjevu, selu u podnožju Tušnice od kuda kreće naš uspon na Tušnicu. Uspon traje tri i pol sata s ciljem kod RTV tornja – vrha Vitrenika- Tušnice. Po silasku spremanje i povratak za Samobor u koji dolazimo u kasnim večernjim satima.

PRIJAVE I INFO NA 091 536 7334 VALENT

Na izlet putujemo osobnim automobilima. Sve dane hrana iz ruksaka osim večera 7.6.2014.- dogovor, pa istu prilagoditi vlastitim potrebama. Do polaznih točaka uspona dolazimo automobilima pa je dovoljan mali jurišni ruksak. Trošak prijevoza dijeli se po automobilima. PONIJETI VAŽEĆU OSOBNU ISKAZNICU!!!

Vodič izleta ima pravo promijeniti plan prema uvjetima na terenu, a izletnici su dužni toga se pridržavati. Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat s uvjetima, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.