Sastanci PK Scout

Sastanci članova PK Scout održavaju se utorkom u 20.00 sati u prostorijama Saveza Scouta Samobor na adresi Josipa Komparea 5, samo prođite kroz omiljenu birtiju i pitajte za nas!